5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@haseko.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog
Bakterie a enzymy do septiku, ČOV, jezírek... Obecný úvod

Bakterie a enzymy do septiku, ČOV, jezírek... Obecný úvod

Bakteriálně enzymatické přípravky jsou směsí vybraných přírodních bakteriálních kultur, enzymů a živin, které posilují a zrychlují přírodní biodegradační proces, neboli rozklad. V přirozeném životním prostředí mají jak bakterie, tak i enzymy významnou roli v procesu štěpení a rozkladu organických látek.

Bakterie používané do septiků, ČOV, jezírek:

Jedná se o tzv. "sporulující bakterie", které vytváří ve svém životním cyklu spory, což jsou odolné klidové útvary. Některé bakterie jsou schopné vytvářet tzv. endospory, což jsou obzvlášť odolné spory vytvářené uvnitř buňky. V endosporách přežívají bakterie nehostinné podmínky a později, za příznivějších okolností, jsou schopné se oživit ve vegetativní buňky (v našem případě po smíchání s vodou).

V relativně krátké době (cca 15 minut), po zavedení bakterií do vodního prostředí obsahujícího organický odpad, začnou bakterie přecházet z dormantního (útlumového) stavu do aktivní činnosti, přičemž produkují specifické enzymy a rozkládají nebo stravují přítomný organický odpad.

Aplikované bakterie jsou schopné exponenciálního růstu (jejich počet se zdvojnásobuje přibližně každých třicet minut). Vedlejšími produkty této bakteriálně enzymatické aktivity jsou H2O a CO2.

Mějte na paměti, že síla bakteriálního přípravku závisí vždy na počtu bakterií, které obsahuje! A proto by vždy u bakteriálních přípravků měl být uveden počet bakterií, který obsahují! Pokud není uveden, vyžádejte si jej u daného obchodu. Pokud Vám není schopen obchod vyhovět, tak přípravek obsahuje většinou velmi malé množství bakterií, případně vůbec žádné ! 

Enzymy:

Bakterie produkují enzymy. Enzymy jsou speciální proteiny složené z bílkovin a jsou nepostradatelné pro metabolizaci zdroje živin v energii nezbytnou pro další růst živého organismu (bakterie tedy enzymy potřebují k tomu, aby byly schopny strávit živiny a přeměnit je v energii pro další růst bakterie - podobně jako v lidském žaludku přeměňujeme jídlo na energii). Enzymy jsou tedy nástrojem přeměny živin (potravy bakterie) na energii, při níž jsou komplexní sloučeniny štěpeny na jednodušší. Toto štěpení urychluje proces přeměny zdroje živin (fekálií) na dostupné a pro bakterie snadno stravitelné dávky. 

Rozdíl mezi bakterií a enzymem si můžeme představit na následném příkladu:

1) Do misky s vodou přidáme kostku másla. V případě přídání pouze enzymů do misky se máslo rozpustí. Avšak po odebrání enzymů se máslo opět srazí v kostku másla.

2) Do misky s vodou přidáme kostku másla. V případě přidání bakterií, které produkují i enzymy se kostka másla rozpusti a bakterie ji rozloží na vodu a oxid uhličitý. Po odejmutí bakterií i enzymů nám zbyde v misce pouze voda. Máslo bakterie rozložily na vodu a CO2.

Enzymy tedy slouží pouze ke zkapalnění fekálií v septiku nebo ČOV. Nejsou tedy schopné rozložit fekálie na vodu a CO2. Taktéž nejsou schopny odstranit nepříjemný zápach ze septiku či ČOV.

Pro správný rozklad a štěpení látek v septiku či ČOV je důležité použít bakterie produkující enzymy, které dokáží velmi účinně rozkládat organické látky (fekálie) na vodu a CO2. Velmi důležitý je správný poměr bakterií, které produkují zejména tyto enzymy: celulázu, amylázu, proteázu, lipázu, ureázu, xynalázu a esterázu.

Celulaza - komplex bioenzymů schopných rozkládat celulozu - toaletní papír
Amylaza - komplex bioenzymů rozkládající škrobnaté organické sloučeniny a uhlovodíky - ropné látky
Proteaza - komplex bioenzymů schopných rozkládat různé bílkoviny (proteiny) - mrtvou tkáň
Lipaza - komplex bioenzymů, které slouží k rozkladu tuků a rostlinných olejů - oleje
Ureáza - komplex bioenzymů rozkládající močovinu 
Xynaláza - komplex bioenzymů, které rozkládají rostlinou hmotu
Esteráza - komplex bioenzymů schopných rozkládat tuky - tuky

 

Používané bakterie nesmí být geneticky manipulovány nebo měněny. Vyskytují se přirozeně (nachází se v půdě a vodě). Za žádných okolností nesmí obsahovat koliformní bakterie, fekálně koliformní bakterie, enterokoky, plísně a kvasinky. Byly pečlivě vybrány, protože musí být:

bezpečné, stabilní, nepatogenní a netoxické
fakultativní ( jsou schopny růstu za přítomnosti kyslíku nebo bez kyslíku)
silným producentem enzymů, neosahují salmonely nebo listerie

 

Hlavní výhody při používání bakteriálních přípravků:

likvidace rostlinných a živočišných tuků
výrazné snížení BSK, CHSK, NL, NEL a  amoniaku
likvidace pevných a rozpuštěných látek v jímkách
likvidace dusičnanů jakéhokoliv typu
značně omezují tvorbu zápachu.

 

Bakteriálně enzymatické směsi:

Pojmem bakteriálně-enzymatická směs se rozumí koncentrát spor a endospor speciálně selektovaných a cíleně vyšlechtěných kmenů původních půdních bakterií, které vykazují určité požadované vlastnosti jako je např. schopnost přežít a množit se v prostředí s určitým pH, schopnost zvýšené produkce určitého požadovaného enzymu, atp. Směsi používané naší společností se vyznačují značnou koncentrací bakterií.

Jednotlivé směsi, příp. jejich kombinace, tvoří základ pro formulaci konečných komerčně používaných přípravků, které jsou svým složením zaměřeny na praktické řešení určitých konkrétních problémů jako je např. odbourávání tuků v určitém prostředí, homogenizace kejdy, snižování úrovně amoniaku a zápachu všeobecně, čištění odpadních vod, rozklad exkrementů (fekálií), zprůchodňování ucpaného potrubí atd.

Po zavedení směsi do vodního prostředí obsahujícího organický odpad, začnou spory v krátké době ožívat, produkovat specifické enzymy a stravovat přítomný organický odpad. Aplikované mikroorganismy se množí exponenciálně (zdvojnásobují se v počtu každých 20 – 30 minut). Vedlejšími produkty této bakteriálně enzymatické aktivity jsou H2O a CO2.

Je nutné zdůraznit, že všechny kmeny bakterií používané v bakteriálně-enzymatických směsích musí být kmeny nepatogenní a že se vždy jedná pouze a výhradně o kmeny v přírodě se volně vyskytujících půdních bakterií, které byly vybrány pro určitou konkrétní schopnost. Tyto kmeny nejsou v žádném případě geneticky jakkoliv měněné či upravované.

Také mějte na paměti, že síla bakteriálního přípravku závisí vždy na počtu bakterií, které obsahuje! A proto by vždy u bakteriálních přípravků měl být uveden počet bakterií, který obsahují! Pokud není uveden, vyžádejte si jej u daného obchodu. Pokud Vám není schopen obchod vyhovět, tak přípravek obsahuje většinou velmi malé množství bakterií, případně vůbec žádné. Kupujte pouze kvalitu, budete spokojeni Vy i Váš septik, ČOV nebo jezírko.