5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@haseko.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog
ČISTÉ A PRŮZRAČNÉ JEZÍRKO

NĚKOLIK RAD, JAK UDRŽET ČISTÉ A PRŮZRAČNÉ ZAHRADNÍ JEZÍRKO.

Jak nejefektněji, nejsnadněji a nejekologičtěji udržet zahradní jezírko s průzračnou vodou, rybami, rostlinami a bezpečným koupáním? Je třeba dodržovat několik základních zásad a zahradní jezírko bude okrasou Vaší zahrady. 


Bakterie do jezírka >>>ZDE<<<

 

Základní faktor, bez kterého Vaše jezírko nebude nikdy čisté a průzračné !

Každé jezírko musí mít pH v rozsahu 7 - 8,5 !!!!! Změřit jej můžete orientačně např. pH papírkem. Pokud Vaše jezírko nebude mít pH v tomto rozsahu, nikdy nedocílíte našimi přípravky biologické rovnováhy ve Vašem jezírku a nikdy jej nebudete mít čisté a průzračné! Při pH 7 - 8,5 dochází k vytvoření biologické rovnováhy vody, to je stav, kdy je voda schopna sama sebe čistit (alespoň částečně). Bohužel v dnešní době, kdy je znečištění mnohem větší než dříve (fosfáty, dusitany a dučičnany z polí, prach a pyl z ovzduší, kyselé deště, spadané listí, apod.),již vodní plochy nejsou schopny se samovolně čistit, proto je nutné dodávat do jezírka bakterie na rozklad organického odpadu. Tyto bakterie, které našim zákazníkům úspěšně dodáváváme, zvyšují počet bakterií ve Vašem jezírku a tím výrazně zvyšují bakteriální sílu Vašeho jezírka, která se snadno vypořádá i se zvýšeným příbytkem organického odpadu a rozloží jej. Tím výrazně zvýší průhlednost Vašeho jezírka a to bude opět ozdobou Vaší zahrady!

 

Jak to funguje?

Je to velice jednoduché. Vaše jezírko obsahuje malé množství bakterií, které pomáhají rozkládat organický odpad. Přidáním našich bakterií zvýšíte obsah bakterií ve Vašem jezírku a tím i velmi výrazně zrychlíte rozklad organického odpadu. 90% organického odpadu (bahno) je tvořeno z uhlíku, kyslíku a vodíku, které se ve vodě vyskytují ve sloučeninách. Tyto sloučeniny bakterie neustále rozkládají na jednodušší a jednodušší látky až je nakonec rozloží na vodu H2O a oxid uhličitý CO2, kde CO2 se uvolňuje ve formě plynu do ovzduší a čistá voda H2O zůstává v jezírku. Veškeré bakterie taktéž potřebují ke svému množení fosfor, přidáním bakterií tedy i snižujete obsah fosforu z jezírka a tím velice usnadňujete vytvoření biologické rovnováhy v jezírku!

 

ZNEČIŠŤUJÍCÍ FAKTORY 

Je několik problémových faktorů, které ovlivňují kvalitu a čistotu vody v zahradním jezírku.

Objem vody a rozloha zahradního jezírka: 

Čím je plocha jezírka a hloubka vody větší, tím je jezírko stálejší a snadněji udržovatelné.

Počet ryb v zahradním jezírku:

Maximální zarybnění je 1 Kg ryby na 1 mjezírka. Při vyšším zarybnění se Vaše jezírko nestíhá samovolně čistit a začne Vám přibývat organický odpad (bahno) na dně jezírka.

Druhy a krmení ryb:

Ryby krmte jen velmi málo, téměř vždy jsou schopny si potravu najít v jezírku sami. Překrmováním začně voda zahnívat.

Množství a druh vodních rostlin:

Vodní rostliny se podílejí na čištění vody kořenovým systémem.

Prach, pyl, spadané listí, apod.

Jedny z největších znečišťovatelů vody. 

 

Samočistící schopnost jezírka:

Jednotlivé faktory mohou mít jak negativní tak i pozitivní vliv na kvalitu vody. Ne vždy se však podaří negativní faktory eliminovat. Zahradní jezírko a všeobecně všechny malé vodní plochy trpí neschopností samočištění. Nicméně i velké vodní plochy mohou o svoji samočistící schopnost přijít. Náš prostředek PTP Plus i Bacti JR proto dodáváme i na velké rybníky, kde se uplatňuje zejména v silně zarybněných rybnících s téměř nulovou průhledností a velkým množstvím bahna.

 

Okysličení vody v jezírku: 

V parných měsících může být problém s okysličením vody. Dobré okysličení vody lze zajistit průběžným dávkováním Bacti JR nebo PTP Plus, při jejich používání garantuje min. 3 mg/l kyslíku rozpuštěného ve vodě!  Okysličení pomáhají i doplňkové  rostliny, které vracejí do vody kyslík a vstřebávají oxid uhličitý, který vydechují ryby. Rostliny nejlépe prosperují od května do července, kdy jsou schopny fungovat a ostatním období se rostliny stávají větším znečišťovatelem, než jsou ryby.

 

Odpařování vody z jezírka:

V horkém počasí je třeba sledovat úbytek vody jejím odpařováním. Při poklesu hladiny je důležité průběžně doplňovatt jezírko zahradní hadicí. Průběžně, protože nová voda potřebuje čas, aby se přizpůsobila vodě jezírku. Je lepší vodu doplňovat i několikrát po malých dávkách, než nechat hladinu dlouho klesat a pak doplnit velké množství vody najednou. Živým organizmům to způsobí méně potíží. Přímé sluneční světlo urychluje také rychlé stárnutí fólie, která se odkryje díky náhlému snížení hladiny, takže zkřehne, ztvrdne a pak popraská a začne jí prosakovat voda.

 

Druhy řas se kterými se můžete setkat v jezírku:

V jezírku se můžeme setkat převážně se dvěma druhy řas. Prvním zástupcem jsou jednobuněčné řasy. Tyto řasy se živí organickými zbytky ve vodě, tzn. neskrmené zbytky jídla pro ryby, rybí výkaly, odumřelé rostliny, spadené listí, pyl a prach. Všechny zmíněné případy způsobují zvyšující se organické znečištění Vašeho jezírka a ukládají se na dno ve formě organického bahna. Čím větší organické znečistění Vaše jezírko bude mít, tím rychleji se bude tvořit jednobuněčná řasa a jezírko bude „zelené“. Jediný způsob, jak se jednobuněčné řasy zbavit, je zbavit se organického znečištění Vašeho jezírka, kterým se jednobuněčné řasy živí. Toho lze dosáhnout přidáním bakterií do Vašeho jezíra, přípravkem PTP Plus, nebo Bacti JR. Dalším zástupcem jsou řasy vláknité. Vláknité řasy prorůstají ze dna až na hladinu. Na hladině tvoří tzv. zelené chuchvalce. Vyskytují se převážně v čisté vodě, protože pro svůj růst potřebují sluneční svit. Tyto řasy dokáží žít i ve vodě, kde není žádné organické znečištění a proto se velmi těžko odstraňují. Doporučujeme je odstranit, pokud to jde, mechanicky (např. hráběmi) nebo naším přípravkem.

 

Koupání v jezírku:

Pokud Vaše zahradní jezírko slouží pro koupání (koupáte se v něm),můžete bez problémů použít naše přípravky PTP Plus i Bacti JR. Jsou to zcela ekologicky nezávadné prostředky. Přípravky nelze předávkovat - bakterie obsažené v přípravcích Bacti JR a PTP Plus jsou zcela neškodné pro rostliny, ryby i člověka !!! Certifikáty Vám zašleme.

 

Používáním bakteriálních prostředků společně s dalšími podpůrnými opatřeními je nejlepší, nejefektivnější a nejekologičtější cesta jak udržet čisté a průzračné zahradní jezírko.

 

Bakteriální síla:

Prodejem bakteriálních přípravků se zabýváme již přes 20 let a víme, že při výrobě kvalitních a opravdu velmi účinných bakteriálních směsí je velmi důležitá bakteriální síla přípravku (neboli počet bakterií, který daný výrobek obsahuje).

Čím vyšší obsah bakterií přípravek obsahuje, tím stoupá i jeho bakteriální síla. Z toho důvodu uvádíme u každého našeho přípravku počet bakterií !

Deklarujeme tím, že naše přípravky obsahují velké množství bakterií, které pomáhají velmi účinně zlikvidovat zápach i organický odpad!