5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@haseko.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog

Hasicí přístroje do auta – skvělá investice za pár stovek

Práškový hasicí přístroj do auta 2 kg P2 ČE - BEZ REVIZE

Práškový hasicí přístroj do auta 2 kg P2 ČE - BEZ REVIZE Ruční práškový hasicí přístroj s vyšší účiností, s obsahem 2kg hasiva Hasební schopnost 8A 55B C.Používá se především jako vybavení do osobních automo

509 Kč
   
Práškový hasicí přístroj do auta 1 kg P1 ČE - BEZ REVIZE

Práškový hasicí přístroj do auta 1 kg P1 ČE - BEZ REVIZE Ruční práškový hasicí přístroj s vyšší účiností, s obsahem 1kg hasiva Hasební schopnost 5A 34B C. Používá se především jako vybavení do osobních autom

369 Kč
   

Hasicí přístroje do auta – skvělá investice za pár stovek

Každým rokem vyjíždějí hasiči v naší zemi ke stovkám případů požárů osobních automobilů i jiných dopravních prostředků. Zejména pak s přicházejícím létem obvykle dané průměry a počty ještě narůstají. Přestože množství úmrtí zaviněné touto příčinou vykazuje podle statistických čísel v posledních letech naštěstí klesající tendenci, nedá se říci, že by požárů aut celkově ubývalo. Je tomu právě naopak. Jaké jsou hlavní příčiny stále velmi častých případů, kdy z aut během velmi krátké doby začnou šlehat plameny?

Příčiny vzniku požáru v autě

V leckterých případech jsou bohužel na vině samotní řidiči, kteří podcení či zanedbají údržbu svého vozidla. Další početnou skupinu spouštěčů tvoří logicky dopravní nehody, a to například tehdy, jestliže během ní dojde k poškození palivového vedení nebo třeba k uvolnění horkých komponent z motoru. Výjimečné nejsou ani úniky paliva mající za následek vznícení, nezřídka je konkrétně na vině netěsnost palivového systému. Do statistik se také ve stále větší míře dostává příčina spočívající v závadě na elektrickém systému, kdy jiskření způsobí vznícení unikajícího benzínu či nafty. Nafta sice obecně hoří hůře, a to kvůli zejména s ohledem na vysokou mastnost a hustotu, navíc má spíše tendenci k rozprašování se v motoru, nicméně při zahřátí na vysoké teploty je i ona nebezpečně hořlavá.

S rozvojem elektromobilů také přibývá případů, kdy je na vině baterie, jež je u těchto typů vozů s ohledem na své vlastnosti obecně náchylnější ke vznícení. A nezřídka hraje roli také na první pohled banální důvod, jímž je přehřátí motoru, typicky proniknutím oleje do rozpáleného výfukového potrubí. Spektrum hrozeb a příčin je ale mnohem pestřejší. Například stačí, aby se hlodavému a zvědavému zvířeti podařilo překousnout vodič autobaterie a velký problém, nedejbože neštěstí, může být na světě.

Stáří vozového parku jako další z významných faktorů

Experti také upozorňují na zřejmou souvislost mezi množstvím výskytu požárů v dopravě a stářím vozového parku. Rostoucí trend počtu požárů automobilů tak dávají do souvislosti s průměrným stářím vozidel v České republice, které patří k absolutně nejvyšším v rámci celé Evropské unie. Zatímco v Evropě se tato střední hodnota drží pod deseti lety, v naší zemi je to průměrně patnáct let, v kategorii nákladních automobilů, autobusů nebo motorek dokonce více než 17 let.

Jak na prevenci?

Preventivních opatření, jak uchránit svého plechového společníka a především, jak ochránit své zdraví i zdraví nejbližších osob před rizikem vzniku požáru ve vozidle, je jistě několik. Vedle známých obecnějších rad a doporučení, jako například parkování ve stínu nebo pokud možno v krytých prostorech, eliminaci předmětů potenciálně způsobilých vyvolat požár v důsledku působení tepla, pravidelné odborné kontroly auta v autorizovaných servisech a podobně, jistě stojí minimálně za seriózní úvahu pořízení vhodného hasicího přístroje, jichž je v současné době na trhu celá řada a jejichž pořizovací cena je skutečně zanedbatelná v porovnání s potenciálně možnými škodami na majetku a hlavně na lidském zdraví. Pro požáry aut je typický jejich dynamický postup, kdy v praxi nezřídka dochází k tomu, že hasiči už reálně dohašují shořelou kostru vozidla. Stačí několik málo minut a z auta zbyde pouhé torzo.

Jsou hasicí přístroje povinné?

Řidiči občas nemají jasno v tom, zda je ze zákona či vyhlášky povinné mít ve voze hasicí přístroj. Experti i zákonodárci vedou v tomto směru už roky debatu, zda tuto povinnost zakotvit do našeho právního řádu a nezřídka jsou slyšet hlasy, že jde v podstatě pouze o otázku času, kdy hasicí přístroj oficiálně rozšíří jiné položky tzv. povinné výbavy. Z toho vyplývá, že v České republice dosud tato povinnost neexistuje. Při pohledu za naše hranice je možné konstatovat, že v zásadě jsou tři možné přístupy k dané problematice. Některé země, včetně tedy ČR, nechávají rozhodovací prostor řidičům, zda své auto hasicím přístrojem vybavit.

Pohled do zahraničí

Jiné země to výslovně doporučují. A pak také existuje množina evropských zemí, kde je hasicí přístroj skutečně nedílnou součástí povinné výbavy osobního automobilu. Mezi tyto země patří Belgie, Řecko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Chorvatsko, Rumunsko, Ukrajina a také Turecko. Je třeba k tomu dodat, že jakmile jako čeští občané vyjedeme do některé z výše zmíněných zemí, povinnost se vztahuje i na nás. Pro úplnost také můžeme doplnit, že u autobusů, vozidel taxislužby, sanitek a v dalších taxativně vymezených případech povinnost přítomnosti akceschopného hasicího přístroje ve voze platí i v naší republice.

Důvody pro pořízení hasicího přístroje do auta

Prozatím tedy zůstává na zvážení každého z nás, zda hasicím přístroje automobil vybavit či nikoliv. Jaké hlavní důvody hovoří pro koupi? Za prvé – ač to může znít jako fráze, hasicí přístroje v kritických chvílích pomáhají zachraňovat lidské životy a také chrání mnohdy velmi cenný majetek. Za druhé – výše investice. Nákup hasicího přístroje určeného pro auta opravdu není žádným výdajem, který by narušil rodinný či snad firemní rozpočet. Plně funkční, spolehlivý a certifikovaný hasicí přístroj do auta lze pořídit za několik stokorun, přičemž o něco dražší je přirozeně model s dvěma kilogramy hasební látky (přípustný je i hasicí přístroj s jedním kilogramem). Za třetí – vzhledem k rozdílným předpisům v různých evropských státech si jeho koupí člověk ušetří starosti a případné nepříjemnosti, pakliže se svým autem jezdí i za hranice naší země.

Využití hasicího přístroje

Dále je možné hasicí přístroj využít pro situaci, kdy je nutné vyprostit sebe či jinou osobu z vozidla. Někteří řidiči spatřují v umístění hasicího přístroje do vozidla určitý diskomfort, kdy při nevhodném umístění opravdu může být do jisté míry překážejícím elementem, anebo také lákavým nebezpečným objektem vzbuzujícím pozornost dětí. V tomto směru lze doporučit umístění do prostoru pod sedadlem spolujezdce a řádně přístroj uchytit tak, aby nijak necestoval, nerušil, ale zároveň byl dobře přístupný pro případ situace, která, doufejme, nikdy nenastane. Bez většího přehánění lze tedy konstatovat, že marginální zápory jsou v případě hasicích přístrojů pro auta bohatě kompenzovány a vyváženy jejich neoddiskutovatelnými přínosy, užitečností a nezastupitelností.

Nároky na hasičák do auta

Jaké vlastnosti by měl konkrétně splňovat hasicí přístroj pro použití v osobním vozidle? V každém případě by měl být takový hasicí přístroj účinný, skladný a snadno manipulovatelný. Obecně se pro účely osobních automobilů doporučují hasicí přístroje práškové naplněné alespoň jedním či lépe dvěma kilogramy hasební látky. Mívají označení PR1e, resp. PR2e. Tyto typy hasicího přístroje se používají pro uhašení pevných, kapalných i plynných látek. Mezi jejich výhody patří také mrazuvzdornost.

Hasicí přístroj PR1e

Hasicí přístroj pro auta PR1e představuje univerzální, rozšířený a prověřený hasicí přístroj práškového typu speciálně určený pro osobní automobily i jiné dopravní prostředky. Proč zrovna práškový hasičák? Vodní typ nepřipadá v úvahu, neboť do motoru se nesmí lít voda, z obdobného důvodu není možné použít ani sněhový typ. Hasicí přístroj do aut PR1e je tvořen ocelovou nádobou naplněnou jedním kilogramem hasiva, jehož tlak je kontinuálně hlídán manometrem umístěným ve ventilu. Jde tedy o typ přístroje, jenž je pod stálým tlakem.

Na co se hodí?

Hasicí přístroj pro auta PR1e je použitelný pro hašení požárů pevných látek organického původu, jako je například papír, dřevo, uhlí, textil, guma a další. Dále je s ním možné hasit požáry kapalin, tedy typicky benzínu, nafty, olejů a podobně. Určen je také pro hašení plynových požárů a také pro požáry zařízení nacházejících se pod elektrickým napětím. Dle standardizovaných tříd požárů je tedy použitelný na třídy A, B a C. Hasicí přístroje pro použití do aut s označením PR1e jsou certifikovány v souladu s evropskou normou ČSN EN-3. Teplotní funkční rozsah činí od -20 do +60 °C. Celková hmotnost těchto přístrojů s jedním kilem hasiva je zhruba 2,3 kg.

Hasicí přístroj PR2e

Hasicí přístroj pro auta PR2e je objemnější alternativou k hasičáku s označením PR1e. Zásadním rozdílem je množství hasiva, kdy v hasicím přístroji PR2e jsou dva kilogramy hasebního materiálu. Také v tomto případě jde o všestranně použitelný, spolehlivý a oblíbený hasicí přístroj, který se velmi hodí právě jako součást výbavy do osobního vozidla a dalších dopravních prostředků.

Typické použití

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, přičemž hodnotu tlaku je možné kontrolovat prostřednictvím manometru, který je součástí ventilu. Hasicí přístroj pro auta PR2e splňuje nejpřísnější normy a podléhá příslušné certifikaci ČSN EN-3. Hasicí přístroj pro auta PR2e je použitelný pro hašení požárů pevných látek organického původu, jako je například papír, dřevo, uhlí, textil, guma a další. Taktéž je s ním možné hasit požáry kapalin, př. benzínu, nafty, olejů a podobně. Určen je také pro hašení plynových požárů a také pro požáry zařízení nacházejících se pod elektrickým napětím.

Dle standardizovaných tříd požárů je tedy použitelný na třídy A, B a C. Relace provozní schopnosti je -20 až +60 °C. Přístroj je vysoký necelých 40 cm a široký cca 11 cm. Jeho celková hmotnost činí 3,9 kg. Pro práškový hasicí přístroj do auta PR2e je předepsaná pravidelná revize s minimální frekvencí jednou za rok a periodická zkouška alespoň jednou během pěti let. Součástí obou představených typů hasicích přístrojů by měly být standardně i držáky. A jaká je přibližná životnost těchto hasicích přístrojů? Dle expertů vám vydrží hasicí přístroj klidně i dvacet let.

Hasicí spreje do auta

Pro účely osobních automobilů existuje ke standardním hasicím přístrojům alternativa v podobě tzv. hasicích sprejů, jež jsou v posledních letech též poměrně poptávané. Jednoznačnou výhodou hasicích sprejů oproti přístrojům je jejich skladnost, na druhou stranu podstatné mínus představuje nižší účinnost daná menším množstvím hasiva v nich obsaženém. Proto nejsou zařazeny v kategorii hasicích přístrojů, nicméně i ony si zpravidla poradí s počínajícím požárem.

Klady i zápory

Na rozdíl od hasicích přístrojů nejsou tyto spreje mrazuvzdorné, z čehož vyplývá nutnost pečlivě prostudovat instrukce týkající se provozní teploty a zásad jeho používání. K tématu hasicích sprejů je ovšem třeba zmínit, že značná část odborné veřejnosti na ně hledí víceméně s despektem, a to už z toho důvodu, že je možné pořídit je vedle specializovaných obchodů také v některých běžných supermarketech. Zároveň poukazují na podstatně nižší rozsah a účinek. Hasicí spreje také nemají oproti profesionálním hasicím přístrojům takovou odolnost vůči zimním mrazům a vysokým teplotám.

Skladnost a univerzálnost, nevýhodou nižší účinnost

Hasicí spreje do auta jsou zpravidla k dostání ve variantách 500, 750 a 1000 ml. Jsou určené k likvidaci požárů třídy A, B a také pro požáry zařízení pod elektrickým napětím, a

to do 1000 V. Hasicí spreje lze charakterizovat jako univerzální a víceúčelové hasicí prostředky s relativně slušnou účinností v kombinaci s nízkou spotřebou. Široký rozsah použití je dán spojením ekologického hasiva s aktivními složkami. Speciální hasicí spreje dokážou zabránit opětovnému vzplanutí tím, že vytvoří ochranný film s chemickými účinky, jež zaručí ochlazení ohniska požáru.

Jednoduchá manipulace

Jednou z výhod hasicích sprejů je i jejich šetrnost k okolí v případě jejich použití, kdy prakticky nezanechává skvrny či jiná poškození. Jak prakticky hasicí sprej fungují? Spreje jsou permanentně natlakovány, přičemž stačí jediné stisknutí rozprašovače k vypuštění hasiva. Také díky tomu je možné hašení libovolně přerušovat. Hasicí spreje nepodléhají žádným revizím, ani je není třeba nikterak speciálně udržovat, můžou být skladovány v teplotním rozmezí od mínus dvaceti až do plus padesáti stupňů Celsia. Účinnost hasební látky, jež je v hasicích sprejích obsažena, činí 10 let. Kam až takový hasicí sprej dostříkne? Do tří až čtyř metrů.

Hasicí přístroje zachraňují životy

Věříme, že článek nabídl odpovědi alespoň na některé ze zásadních otázek týkajících se vhodného protipožárního zajištění vašeho vozidla a že jsme případně pomohli k rozhodnutí, jak auto a především sebe i své nejbližší zabezpečit pro popsané situace, které však, jak doufáme, v reálu nebudete muset řešit!

Použité zdroje:

Nejčastější příčiny požárů aut? Za většinu si můžeme sami - https://autoroad.cz/zajimavosti/93242-nejcastejsi-priciny-pozaru-aut-za-vetsinu-si-muzeme-sami

http://carfireexperts.com/what-causes-car-fires-to-start/

https://www.hasicskavyzbrojna.cz/sprej-hasici-safe-750-vcetne-drzaku-3a-21b-5f-e-do-1000v-do-20c-750ml/d-482927/

http://www.hasici-pristroje.eu/praskovy_hasici_pristroj-_typ_pr1e_-653428971-462619678-praskove-hasici-pristroje/

https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-v-automobilu-a5_2.htm https://www.pexels.com/

Kontakt